Hinnat

Minimiveloitus yksi tunti  + kilometerikorvaus 0,85€/kilometri 

*) KOTITALOUSVÄHENNYSOIKEUS!  

Vuonna 2023 ja 2024 kotitalousvähennysoikeus on 100 euron omavastuuosuuden ylittävältä osuudelta 60% (max. 3500€/hlö). Vähennys tehdään lopullisessa verotuksessa. 

Vähennyksen voi tehdä tavanomaisista kotitaloustöistä, jotka on teetetty omassa tai vanhempien/appivanhempien kodissa tai vapaa-ajan asunnossa. Esim. siivous, vaatehuolto, ruuanlaitto ja pihatyöt ovat vähennyskelpoisia. Myös avustaminen kaupassa, pankissa tai apteekissa, sekä asiointi toisen puolesta oikeuttavat vähennykseen, jos ne tehdään osana laajempaa vähennykseen oikeuttavaa työtä. 


**) PALVELUT ARVONLISÄVEROTTOMASTI 

Iän tai sairauden vuoksi voimiltaan heikentynyt henkilö voi ostaa palveluni arvonlisäverottomasti kotihoidon tukipalveluna. Arvoinlisäverottomia palveluja voivat olla kotitaloustytöt, avustaminen asioinnissa tai sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut, kuten yhdessä tekeminen. Jäljelle jäävästä osuudesta voi lisäksi vähentää kotitalousvähennyksen.