Rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä

Assarisi, Y-tunnus 2547170-6

Maamiehentie 1C 
01630 VANTAA


Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Assarisi / Marianne Kankaanpää 
Maamiehentie 1C 
01630. VANTAA 
040-838 8637
info@assarisi.fi


2. Rekisteröidyt

Henkilöt, jotka ovat ostaneet Assarisi-palvelun tai asioineet yrityksen verkkosivulla tai verkkokaupassa. 


3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste: 

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

- Asiakassuhteen hoitaminen

- Palveluistamme kertominen


4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

- yhteystiedot

- nimi

- osoite

- sähköposti

- puhelinnumero

Asiakastiedot

- tiedot ostetuista tuotteista tai palveluista

- tiedot markkinointiluvista ja kielloista

- mahdolliset käyttäjätunnukset ja salasanat verkkokauppaan


5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@assarisi.fi

Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen: Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

- asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

- asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

- asiakkaalta itseltään puhelimitse

- asiakkaalta itseltään tapaamisen yhteydessä

- sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Assarisi ulkopuolelle.

Mikäli käytämme ulkopuolisia palveluntarjoajia, varmistamme, että he noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Tällä hetkellä käytämme ulkopuolisia kumppaneita tilausten toimittamiseksi, kirjanpitoon, verkkosivualustaan, maksamattomien laskujen perimiseen sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

8. Käsittelyn kesto

- Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
- Tilaus-, laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan
- Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Assarisi palveluksessa olevat työntekijät.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

Rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä

Assarisi, Y-tunnus 2547170-6

Maamiehentie 1C 
01630 VANTAA


Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Assarisi / Marianne Kankaanpää 
Maamiehentie 1C 
01630. VANTAA 
040-838 8637
info@assarisi.fi


2. Rekisteröidyt

Henkilöt, jotka ovat ostaneet Assarisi-palvelun tai asioineet yrityksen verkkosivulla tai verkkokaupassa. 


3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste: 

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

- Asiakassuhteen hoitaminen

- Palveluistamme kertominen


4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

- yhteystiedot

- nimi

- osoite

- sähköposti

- puhelinnumero

Asiakastiedot

- tiedot ostetuista tuotteista tai palveluista

- tiedot markkinointiluvista ja kielloista

- mahdolliset käyttäjätunnukset ja salasanat verkkokauppaan


5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@assarisi.fi

Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen: Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

- asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

- asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

- asiakkaalta itseltään puhelimitse

- asiakkaalta itseltään tapaamisen yhteydessä

- sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Assarisi ulkopuolelle.

Mikäli käytämme ulkopuolisia palveluntarjoajia, varmistamme, että he noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Tällä hetkellä käytämme ulkopuolisia kumppaneita tilausten toimittamiseksi, kirjanpitoon, verkkosivualustaan, maksamattomien laskujen perimiseen sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

8. Käsittelyn kesto

- Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
- Tilaus-, laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan
- Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Assarisi palveluksessa olevat työntekijät.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.